Duurzame oplossingen

Wij helpen u graag aan bedrijfszekere en duurzame oplossingen waar u jaren mee vooruit kunt. Encaps maakt daarin bewuste keuzes, gebaseerd op goede ervaringen en bewezen voordelen. Duurzaamheid werkt daarbij twee kanten op: minimale verspilling van middelen levert kostenbesparingen op én een kleinere CO2 voetafdruk van uw organisatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en ICT

Op het gebied van MVO valt in de ICT nog veel winst te halen. In veel bedrijven staat dubbele of verouderde ICT-apparatuur die een relatief hoge CO2 uitstoot veroorzaakt en een matige bijdrage aan het bedrijfsproces levert. Vergeet niet dat veel van uw apparatuur dag en nacht energie verbruikt, terwijl ook gebruikers bewuster met hun werkomgeving zouden kunnen omgaan. Door kritisch naar uw ICT-omgeving te kijken kunnen al snel grote verbeteringen doorgevoerd worden.

Duurzame oplossingen

Encaps denkt mee en adviseert u in vraagstukken zoals:

  • Zijn uw ICT-oplossingen duurzaam ingericht
  • Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht in uw ICT-omgeving
  • Hoe kan duurzaamheid worden ingebed in uw ICT-oplossingen
  • Hoe zorgt u voor meer bewustzijn bij de gebruikers van ICT-middelen