Onderhoud ICT standaard opnemen in bedrijfsvoering

Encaps-onderhoud-ICT

Het onderhoud van ICT wordt door veel bedrijven en instanties gezien als een kostenpost in de overheadsfeer. Een rare gedachtegang, ICT is een belangrijk onderdeel van bijna iedere bedrijfsvoering en geldt in veel gevallen als een productiemiddel waarmee geld wordt verdiend. Alleen al hierom zou onderhoud van ICT een vast onderdeel in de bedrijfsvoering moeten zijn.

Productiviteitsverlies door ICT

In januari 2012 verscheen er een onderzoek van de Universiteit van Twente met als titel ‘CTRL ALT DELETE. Productiviteitsverlies door ICT‐problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk.’ Ook al is het onderzoek bijna vier jaar oud, het is nog steeds actueel. Opvallende resultaten uit het onderzoek zijn wat ons betreft de volgende:

  • Gemiddeld verliest een Nederlandse werknemer met een pc 7,6% van de tijd werkzaam door slecht functionerende ICT en door gebrekkige digitale vaardigheden.
  • Elk uur dat er op een computer wordt gewerkt, gaan er 4 minuten en 34 seconden verloren. De verliezen zijn het grootst bij de laagopgeleiden en binnen de lagere beroepsgroepen. In deze categorieën loopt het productiviteitsverlies op tot 10%.
  • Berekeningen in het onderzoek laten zien dat er jaarlijks ongeveer 641.026.560 uren verloren gaan. Volgens het CBS kost een werkend persoon in Nederland gemiddeld 30,08 euro (cijfer 2008). De kosten van het productiviteitsverlies over de gehele beroepsbevolking bedraagt volgens dit onderzoek dan ook 19,3 miljard euro.

Gebrekkige digitale vaardigheden

Het onderzoek geeft dus twee belangrijke redenen aan waarom een medewerker gemiddeld 4 minuten en 34 seconden per uur zijn werk niet kan doen:

  1. Gebrekkige digitale vaardigheden van medewerkers zelf, zoals onbekendheid met de software waarmee ze werken en onvoldoende kennis van de werking van het werkstation.
  2. Niet goed functionerende ICT, zoals trage computers en falende mailservers.

Het onderzoek laat verder zien dat bedrijven of organisaties er weinig aan doen om hun medewerkers op te leiden in hun digitale vaardigheden. Meer dan 75% van de medewerkers ontwikkelen hun vaardigheden op het gebied van ICT buiten de officiële kanalen en middelen om die door het bedrijf waarvoor ze werken, worden aangeboden.

Niet goed functionerende ICT

Het tweede punt, niet goed functionerende ICT, is wat ons betreft eenvoudig te tackelen. Zoals hierboven beschreven, zijn de kosten die gepaard gaan bij het verlies van tijd enorm. Waarom investeert een bedrijf dan niet gewoon in het onderhoud van zijn ICT? Al zouden ze die gemiddelde 4 minuten en 34 seconden al terug kunnen brengen naar 2 minuten dan zou dit al een enorm voordeel opleveren. Met een relatief kleine investering kunnen bedrijven en organisaties een groot voordeel behalen.

Vast onderhoud voor ICT

Wij willen al deze bedrijven en organisaties graag kennis laten met vast onderhoud voor ICT. Encaps biedt hier al mogelijkheden voor aan voor 20 euro per maand per werkplek. Voor dit bedrag zorgen wij ervoor dat de ICT wordt onderhouden, de laatste securitypatches worden geïnstalleerd, dat u de beste performance behaalt door middel van defragmentatie en dat er automatische updates plaatsvinden. Wij regelen ook de updates voor andere software dan Microsoft zoals Firefox, Chrome, iTunes, Adobe Reader, Java. Alles onder de motorkap, zodat u en uw medewerkers er geen hinder van ondervinden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij bieden met betrekking tot werkplekbeheer? Neem contact met ons op en stel uw vraag.

Scroll naar top