Privacyverklaring

Encaps is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Encaps B.V.
De heer Bert Haver
Ambachtenstraat 87
1191 JM Ouderkerk a/d Amstel
E-mail: info@encaps.nl

Bescherming persoonsgegevens

Encaps neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat derhalve zorgvuldig om met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Wij verwerken persoonsgegevens aleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en zullen alleen maar aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij de uitvoering van bij ons afgenomen diensten.

Persoonsgegevens die Encaps verwerkt

Encaps verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Waarom gebruiken wij de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende redenen:

  • Uw e-mail adres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met je op te nemen als daar een noodzaak voor onze dienstverlening voor bestaat. Uw e-mail gegevens worden opgeslagen op de Encaps mail server. De server van Encaps staat in Nederland en valt ook onder onze privacyverklaring.
  • De betalingsgegevens (bankrekeningnummer) van onze klanten worden gebruikt voor het afhandelen van hun betaling.
  • Bij het gebruik van ons contactformulier wordt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om contact met je op te nemen. Deze gegevens worden opgeslagen in onze mailserver.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.  Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen bewaren we de gegevens in onze boekhoudsysteem tenminste 7 jaar. We hebben het recht om, indien wettelijk verplicht, deze gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Encaps deelt vastgelegde persoonsgevens niet op enig andere manier met derden, tenzij wij moeten voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien gegevens zijn achtergelaten ten behoeve van informatieverstrekking via e-mail of nieuwsbrief worden deze gegevens ook niet ter beschikking van derden gesteld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Encaps heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@encaps.nl.

Cookiebeleid

Encaps gebruikt op haar website zgn. analytische- en tracking-cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in uw browser (bijv. Google Chrome, Safari, Firefox etc.) Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij onze website kunnen optimaliseren voor de zoekmachine en leesbaarheid. Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

Als er ook links staan vermeld van social media bedrijven zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Linkedin &  Google+  worden ook door deze platforms cookies opgeslagen.

Encaps maakt ook gebruik van Google Adwords en ook daar worden cookies van opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Encaps.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@encaps.nl

Om te voorkomen dan derden toegang tot uw gegeven krijgen vragen wij dan om een kopie van uw paspoort met dat verzoek mee te sturen. Omwille van uw privacy verzoeken we u om in deze kopie de strook met nummers (paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij reageren binnen 4 weken op jouw verzoek.

Sociale Media

Het is mogelijk dat u berichten vanaf onze website deelt via Social Media. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door gebruik te maken van onze Social Media (deel) opties. Encaps heeft de volgende Social Media buttons geplaats op onze website:

  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Linkedin
  4. Google+

Lees de privacy verklaringen van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links naar externe websites

Op onze website en Social Media uitingen komen verwijzingen voor naar andere websites. Door op zo’n link te klikken gaat u naar een website buiten de invloed van Encaps. Het kan zijn dat deze andere websites ook gebruik maken van cookies. Lees daarom de privacy verklaringen en het cookiebeleid van deze websites om te weten hoe zijn omgaan met privay.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid te wijzigen.

Scroll naar top